คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ เข้าร่วมสัมนา/เสวนา ประจำปี Protech & Disrupt ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยุค 4.0 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร SV CITY 3 พระราม3 ชั้น3 บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
 

 

 
คุณศิริพรรณื เจนวาณิชย์ เข้าร่วมสัมนา "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำร่องการสำรวจและเตรียมความพร้อม ในการประเมินภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร"
ณ โรงแรม S Sukhumvit Suites กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เข้ารับฟังบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการลงประกาศอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่3 กับทางบริษัท AllProperty Media (DDproperty) ณ อาคารเสิรมมิตรทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
  คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินสมรรภนะบุคคลของเจ้าหน้าที่สอบ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องบอลรูม ฟอร์เย่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค วันที่ 23 มิถุนายน 2560

คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า และ อ.พัลลภ กฤตยานวัช

วิกฤติและโอกาส ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2017  Education & Connection in Real Estate Broker

เมื่อวาน วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้อง Salon B โรงแรม Sweet Le Concords Bangkok ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ช่วงเช้ามีการ
“การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดบ้านมือสองปี 2017”โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอสังหาริมทรัพย์

ช่วงบ่าย
เสวนา “ มาตรฐานสากลของอาชีพนายหน้าในกฎหมาย ปปง.และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าของ TPQI “
โดย คุณสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบสำนักงานป้องกันและปราบปราม
กำหนดการช่วงบ่าย

“อสังหาฯ สปีคอัพ Real Estate Speed Up”
“เดินหน้าเต็มสปีค เพื่อวางรากฐานธุรกิจที่มั่นคง เดินหน้าด้วยความมั่นใจ”
โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ที่ปรึกษาบริษัทอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 8 ปี เพจ Property Trainning ฯลฯ

14:30-15:30 น.
คุยสบายๆ “ประสบการณือาชีพนายหน้า
หลังจากได้เรียน Re 131 มา”
ดำเนินรายการโดย 
คุณจรรยงค์ พะลัง และกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

พิเศษ

เสวนา “วิกฤติและโอกาสของนายไทยปี 2017”  จากมุมมองของนายหน้ามืออาชีพ


-  คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (http://www.3qproperties.com)

- คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน 
กรรมการผู้จัดการ บจก. วินเนอร์ เอสเตท www.winnerestate.net

- คุณภาสวีร์ ลพอุทัย 
กรรมการผู้จัดการ บจก. เรียลตี้วัน เอสเตท

-คุณอดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์ 
กรรมการผู้จัดการ บจก. Remax Green way

ดำเนินเสวนาโดย คุณประวิทย์ อนุศิริ   กรรมการผู้จัดการ บจก. เอสเตท สตาร์ทอัพ